Video xem thêm: P336BAND | CHỈ MỘT LẦN SỐNG #CMLS (OFFICIAL MV)