Video xem thêm: Hậu trường chụp ảnh của Quang Anh - Về nhà đi con