Video xem thêm: Trấn Thành hát Khúc thuỵ du bằng giọng nhiều ca sĩ