Video xem thêm: Ông Đặng Lê Nguyên Vũ hô mưa gọi gió chứng tỏ năng lực thần kỳ