Video xem thêm: Hương Tràm nhận show diễn đầu tiên tại Mỹ