Video xem thêm: Jungkook bất chấp nguy hiểm lại gần fan bị khuyết tật