Video xem thêm: Hari Won đã bắt trend “Chị hiểu hông” trước thời đại trong Chạy Đi Chờ Chi