Video xem thêm: Thấy Trấn Thành ôm Lan Ngọc, Hari Won “mát mẻ”: Cuộc chơi thì ngắn nhưng cuộc đời thì dài lắm