Video xem thêm: "Sinh sau đẻ muộn" nhưng Running Man bản Việt vẫn được lòng khán giả, sánh ngang bản Hàn - Trung