Video xem thêm: Midu lần đầu chia sẻ chuyện tình cảm hiện tại