Video xem thêm: Giới thiệu diễn viên phim phim My Nickname Is President - Nguyễn Văn Cự