Video xem thêm: Quyền Linh nghẹn ngào nhớ lại ngày đầu bước chân lên thành phố.