Video xem thêm: Bảo Yến Rosie lên tiếng việc áp đặt cách gọi tên tại The Voice