Video xem thêm: Bà tân lọt top 3 kênh theo dõi nhanh nhất: Giới trẻ Việt liệu có tự hào?