Video xem thêm: Cảm động hình ảnh nghệ sĩ Quyền Linh trút hết tiền túi giúp người nghèo trong hậu trường