Video xem thêm: Quốc Anh chia sẻ về vai diễn Ước hẹn mùa thu