Video xem thêm: Giới trẻ Trung thi nhau mặc đồ cổ trang ra đường