Video xem thêm: Hai mẹ con nhân viên vệ sinh nghèo trả lại 7400 USD cho người nước ngoài