Video xem thêm: NTK Việt Hùng tiết lộ sốc: "70% các cuộc thi Hoa hậu có vấn đề"