Video xem thêm: VĐV điền kinh nhảy như bay để về đích trước