Video xem thêm: Trấn Thành “chủ xị” hội cá cược đầu tiên của Chạy Đi Chờ Chi