Video xem thêm: Bản tin Ohman: Trường Giang liên tục "khai quật" đời tư của các nghệ sĩ tại Nhanh Như Chớp