Video xem thêm: ca sĩ Du Thiên bị côn đồ đánh tại hội chợ