Video xem thêm: phản ứng của thiên thần Victoria’s secret khi gặp Lisa