Video xem thêm: Rose gây xúc động với hành động ủng hộ cộng đồng LGBT