Video xem thêm: Đấm gục người khác sau va chạm giao thông, thanh niên: "Đã bảo không thích đánh nhau rồi"