Video xem thêm: Gánh chuối nướng của người đàn ông nuôi cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ