Video xem thêm: Lùi xe bất ngờ ra đường, ô tô gây tai nạn liên hoàn cho người đi xe máy