Video xem thêm: chú chó thân thiết của cố nghệ sĩ Lê Bình