Video xem thêm: Đây là hội những chàng trai chở "gấu" đi khắp thế gian