Video xem thêm: Đi sai luật, ngã nhào trước ô tô, người phụ nữ còn tỏ thái độ lồi lõm, mắng chửi tài xế