Video xem thêm: Vô tư đổ rác ở trên cầu: Ý thức mỗi người để ở đâu?