Video xem thêm: Trộm không trượt phát nào: 4 lần ra tay nhưng nạn nhân mãi không phát hiện