Video xem thêm: Màn trình diễn live đầu tiên của Dua Lipa