Video xem thêm: Trấn Thành khẳng định Lâm Vỹ Dạ ngu trong việc tiết kiệm