Video xem thêm: Dịp lễ 30/4 - 1/5: Thành phố này trả lại cho riêng người Sài Gòn đấy!