Video xem thêm: Bất ngờ với khối tài sản "khủng" của Trung Dân