Video xem thêm: Những vụ trộm tỉnh bơ do chủ nhân mất cảnh giác