Video xem thêm: Những gánh hàng rong trên vỉa hè: đã đến lúc cần tìm lại vẻ đẹp cho Sài Gòn