Video xem thêm: Thành viên BLACKPINK bật khóc trong concert