Video xem thêm: Lee Kwang Soo và phản ứng ngại ngùng trước sự nồng nhiệt của fans Việt