Video xem thêm: khoảnh khắc dễ thương của Taeyang và Daesung trong quân đội