Video xem thêm: Học sinh tự cầm búa đập nát điện thoại vì mang tới lớp