Video xem thêm: Jun Phạm thẫn thờ khi Lan Ngọc nói khách mời là Ngô Thanh Vân