Video xem thêm: Gây tai nạn rồi bỏ chạy - Hành động đáng lên án của những kẻ thiếu ý thức khi tham gia giao thông