Video xem thêm: Yoo Jae Suk ngồi trên nóc máy bay đang bay với tốc độ 217km/1h