Video xem thêm: Vụ trộm hài hước nhất lịch sử: Bẻ khóa xe máy không được, lấy xe đạp cho bõ tức