Video xem thêm: Người ta 16 tuổi mua Iphone X còn bạn đã làm được gì rồi ?