Video xem thêm: Ngô Thanh Vân xuất hiện trong tập 4 Running Man Việt?