Video xem thêm: Phản ứng Trấn Thành khi bị Ưng Hoàng Phúc cướp vị trí MC